Prijave sudionika

Prijave za sudjelovanje na konferenciji DORS/CLUC 2012


Konačan program i satnica su objavljeni.

Za sudjelovanje na konferenciji možete se  prijaviti [preko obrasca za prijavu]

Važno: Prije nego ispunite i pošaljete obrazac molimo Vas da obratite pozornost na napomene kod [kotizacija]