Lokacija konferencije

Napomena:  Uključite si satelitsku snimku da bolje vidite odredište..


Konferencijski dio/predavanja (23. i 24. svibnja 2012.) -> Hypo Centar, dvorana Rab, Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb

 (Jedino nam je za Hypo Centar Google  stavio približnu lokaciju, ali sigurni smo da vidite kompleks Hypo Centra)

Slavonska avenija 6, 10000, ZagrebRadionice, ( treći dan - 25.5.2012.),  su na drugoj lokaciji -> SRCE, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb


Josipa Marohnića 5, 10000, Zagreb
Comments