Kontakt

Za sve informacije oko DORS/CLUC 2012 molimo Vas da šaljete e-mail isključivo na adresu info@dorscluc.org


                                                                                       
Adrese i kontakt organizatora konferencije:Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet (HROPEN)

Unska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon i telefax: + 385 (0)1 6129 674
Žiro račun: 2360000 – 1101557175
Matični broj: 1602845
OIB: 09913557986

Hrvatska Udruga Linux korisnika (HULK)

Lastovska 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Žiro racun: 2340009-1110161537
Matični broj: 1875833
OIB: 09478538040

LinkedIn grupa: HULK/CLUG

Facebook: HULK

Google (+): HULK